Restitusjon er like viktig som treningen

Dette vi nå skal snakke om, er meget viktig og gjelder for all type trening. Siden jeg elv har drevet med ulike idretter, vet jeg veldig godt hvor fort gjort det er å bomme på dette med restitusjon. Det kan være veldig fort gjort å bli for ivrig, og glemme at kroppen faktisk trenger hvile […]

Les mer